harmonyteam – zatrzymaj wartościowych pracowników w firmie

W jakim celu powstała aplikacja harmonyteam?

Aplikacja harmonyteam powstała po to, aby wspomóc managerów w zarządzaniu zespołem pracowników. Poszczególne zespoły różnią się sposobem pracy, zakresem obowiązków, relacjami, sposobem delegowania zadań, komunikacją. To co działa w jednym zespole może się zupełnie nie sprawdzać w innym i powodować niezadowolenie pracowników. A niezadowolenie pracowników przekłada się na zwiększony lub niekontrolowany poziom rotacji / fluktuacji pracowników. Głównym zadaniem aplikacji harmonyteam jest „zobrazowanie” stanu ducha zespołu w taki sposób, aby manager mógł szybko i trafnie określić, które elementy należy poprawić. W konsekwencji tego działania poziom rotacji / fluktuacji pracowników w danym zespole będzie pod stałą kontrolą managera.

Co innowacyjnego jest w harmonyteam?

Aplikacja harmonyteam dzięki danym liczbowym potrafi zidentyfikować, którzy pracownicy są potencjalnie zagrożeni odejściem z firmy. Dzięki unikalnym algorytmom wbudowanym w aplikację harmonyteam, możliwe jest obiektywne wskazanie momentu w którym pracownik zaczyna się „oddalać” od firmy. Dzieje się to na podstawie danych liczbowych pochodzących z 3 perspektyw. Dane te są następnie agregowane w taki sposób, aby zapewnić z jednej strony bezpieczeństwo i poufność dla pracownika a z drugiej strony precyzyjne wyniki dla pracodawcy.

Jaki problem rozwiązuje system harmonyteam?

Aplikacja harmonyteam rozwiązuje problem wysokiej rotacji / fluktuacji pracowników. Może być zastosowana w całej firmie lub w wybranym pionie, departamencie, obszarze, np.: sprzedaż, call center, obsługa klienta…

Jakie korzyści zapewnia aplikacja harmonyteam?

– zmniejszenie poziomu rotacji / fluktuacji pracowników w dłuższej perspektywie czasu – dzięki czemu firma osiąga większą stabilność rozwoju długoterminowego
– zwiększenie wyniku finansowego firmy – każde odejście pracownika kosztuje firmę w zależności od branży od 25 000 zł do 45 000 zł w przypadku stanowisk specjalistycznych. W przypadku stanowisk managerskich koszty te są wielokrotnie wyższe. Zmniejszenie poziomu rotacji wprost proporcjonalnie przekłada się na wyniki finansowe firmy.
– Automatyczny „wsad” do ustalania strategii EB – na podstawie danych zgromadzonych w aplikacji możliwe jest przygotowanie raportu z silnymi stronami firmy do wykorzystania przy tworzeniu strategii EB.
– Zmniejszenie liczby otwartych procesów rekrutacyjnych – dzięki obniżeniu współczynnika rotacji / fluktuacji pracowników zmniejsza się liczba otwartych procesów rekrutacyjnych
– Automatyczny raport dla HRBP wspierający efektywność rozmów z Managerem o sytuacji w jego zespole

Jak wygląda aplikacja harmonyteam?

harmonyteam - zmniejszaj fluktuację pracowników

 

Do kogo kierowany jest system harmonyteam?

Aplikacja harmonyteam jest kierowana do:
– managerów zespołów – osoby będące w codziennym, bieżącym kontakcie ze swoimi pracownikami oraz monitorujące/oceniające ich codzienną pracę, relacje, postawy, sposób komunikacji, zaangażowanie…
– przedstawicieli obszaru HR (dyrektorzy, managerowie, HRBP…) – osoby zarządzające poziomem współczynnika fluktuacji / kosztami HR oraz regularnie monitorujące sytuację personalną oraz jej wpływ na politykę firmy oraz wyniki biznesowe.

Jakie główne funkcjonalności posiada aplikacja harmonyteam?

Moduł ankietowy – funkcjonalność polegająca na możliwości ankietowania pracowników przy pomocy zaszytego w aplikacji innowacyjnego szablonu ankiety. Pytania w ankiecie zostały przygotowane tak aby odpowiedzi na nie pozwoliły zidentyfikować obszary wpływające na poziom rotacji / fluktuacji pracowników. Kształt ankiety pozwala na szybkie i łatwe wypełnianie ankiety przez pracowników. Średni czas wypełnienia ankiety wynosi 5 min. Ankieta pozwala również na wpisywanie unikalnych komentarzy i zapewnia poufność zebranych danych.

Moduł raportowania wyników – funkcjonalność polegająca na automatycznym przygotowaniu raportu z badania ankietowego. Raport jest dostępny w postaci dashboardów natychmiast po zakończeniu badania oraz na różnych poziomach organizacyjnych. Dzięki temu każdy manager otrzymuje wyniki dostosowane do swojej sytuacji w firmie. Dodatkowo aplikacja podpowiada, czy sytuacja w zespole wymaga natychmiastowego działania oraz śledzi trendy, co pozwala na stwierdzenie czy podejmowane działania naprawcze są skuteczne.


Jakich technologii używa system harmonyteam?

Aplikacja jest dostępna przez przeglądarkę internetową w modelu webowym. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z infrastrukturą.

Jakie są dostępne wersje językowe aplikacji harmonyteam?

Aplikacja jest dostępna w języku PL i w przypadku zapotrzebowania Klienta może zostać szybko przetłumaczona na inny język.

Czy dostępna jest wersja demo systemu harmonyteam?

Tak. Na życzenie Klienta jest udostępniana wersja demo.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*