Przegląd oprogramowania RPA

RPA – narzędzia wykorzystywane w Robotic Process Automation

RPA (Robotic Process Automation) – jest to technologia automatyzacji powtarzalnych procesów biznesowych z wykorzystaniem specjalnie do tego przeznaczonego oprogramowania (robotów) – symulujących ruchy człowieka. Robotic Process Automation znajduje swoje zastosowanie w procesach biznesowych wykorzystujących skomplikowane systemy informatyczne, których integracja byłaby zbyt droga oraz czasochłonna.
Przykładowy robot może zalogować się do poczty elektronicznej, pobrać wszystkie załączniki z wiadomości będące fakturami oczekującymi na zaksięgowanie, uruchomić program księgowy, wprowadzić pobrane faktury oraz odesłać maila do klienta z informacją o tym, że dana faktura została zaksięgowana. Jak widać z powyższego opisu, robot może wyszukiwać oraz otwierać aplikacje, przeglądać ich opcje oraz uzupełniać pola wymagający wpisów tekstowych, tak samo jak zrobiłby to człowiek podczas swojej codziennej pracy.

Do zaprojektowania automatyzacji przy wykorzystaniu robota RPA można wykorzystać wcześniej predefiniowane w tym celu schematy / moduły, np.: otwórz plik, otwórz stronę w Internecie, połącz się z baza danych, wklej dane ze schowka… itp. To są tylko przykładowe możliwe schematy / moduły, których znacznie więcej można znaleźć w oprogramowaniu RPA, które przedstawiamy w ostatniej części artykułu. W sytuacjach gdy powyższe moduły / schematy są niewystarczające można napisać skrypt w języku programowania takim jak Python lub VBscript i uruchomić go z poziomu robota co pozwoli na dostosowanie predefiniowanych schematów do konkretnych potrzeb automatyzacji danej firmy.

 

Technologia RPA – gdzie ją wykorzystujemy?

Technologia RPA najczęściej wykorzystywana jest w firmach lub obszarach firm w których występują powtarzalne procesy. Najszybciej na myśl przychodzą wówczas obszary typu: call center, help desk albo firmy typu centra usług wspólnych (BPA), które w naszym kraju są bardzo popularne. Nie zmienia to faktu, że RPA można zastosować w zasadzie w każdej firmie, której kierownictwo chciałby dokonać automatyzacji. Dzięki niej firma obniży koszty procesowe oraz zmniejszy ryzyko popełnienia błędów ludzkich, co przełoży się na dużo większa jakość danych w procesie lub inne metryki procesowe mające wpływ na ostateczny wynik procesu.

 

Zalety RPA Robotic Process Automation

Do najważniejszych zalet RPA należą:
• Wzrost wydajności procesów
• Standaryzacja procesów biznesowych – roboty muszą działać w ramach ściśle nakreślonych schematów, dlatego wymagana jest standaryzacja
• Roboty mogą działać 24h przez 7 dni w tym tygodniu oraz nie potrzebują przerw
• Obniżenie ogólnych kosztów wykonywania procesów biznesów
• Zwiększenie szybkości wykonywania procesów biznesów
• Zwiększenie dokładności wykonanych zadań składających się na proces biznesowy

 

Najpopularniejsze oprogrmowanie RPA Robotic Process Automation

Najpopularniejszymi narzędziami wykorzystywanymi do tworzenia zrobotyzowanej automatyzacji RPA są:
Blueprism
UiPath
AutomationAnywhere
Nice Systems
G1ANT
Kofax
Pega
WinAutomation

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*