RPA – automatyzacja a wzrost wynagrodzeń w Polsce

Kiedy pensje polskie dogonią pensje niemieckie?

Pomimo faktu, że Polskie PKB rośnie niezmiennie od wejścia polski do Unii Europejskiej nie zmienia to faktu, że nasze wynagrodzenia nadal pozostają daleko w tyle za najbogatszymi krajami UE. Dla większości ludzi gdy nasz kraj zasilał szeregi 28 (obecna liczba krajów w UE), wstąpienie miało dać gwarancję szybszego rozwoju naszego kraju, stabilności oraz przede wszystkim wzrostu dobrobytu realnie widocznego w wyższych pensjach i ich sile nabywczej. Czy proces wzrostu wynagrodzeń rzeczywiście jest tak szybki jak obiecywali nam rządzący kilkanaście lat temu? Gdyby popatrzyć na poniższy wykres możemy z niego wyczytać, że Polska dogoni najbogatsze kraje UE takie jak Francja, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy w przedziale ok. 2050 – 2080 roku. Czy tak Polacy wyobrażali sobie wzrost ich pensji na przestrzeni czasu? Pewnie nie.

 

Źródło: Obliczenia Grant Thornton na podstawie Eurostatu*

 

Dlaczego wzrost wynagrodzeń jest w Polsce zbyt wolny?

Dlatego zastanówmy się wspólnie jakie są przyczyny tego, że wzrost wynagrodzeń jest zbyt wolny? Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że przez kilkadziesiąt ostatnich lat nasz kraj nie przykładał zbytniej uwagi do tego jak zautomatyzowana i innowacyjna jest nasza gospodarka, której PKB w głównej mierze było / jest oparte na wysiłku pracy ludzkiej.

 

Automatyzacja RPA ratunkiem dla naszych pensji

Obecnie na rynku jest dużo możliwości aby dystans wynagrodzeń nadrobić szybciej niż w 2050 roku. Jak to zrobić? Przede wszystkim nasz kraj powinien zwiększyć nowoczesność. Co to oznacza? W pierwszej kolejności wzrost wydajności oparty o nowe technologie. Jedną z nich może być np.: RPA – Robotic Process Automation. Głównym jej celem jest zautomatyzowanie obszarów w których praca ludzka nie jest w stanie zapewnić większej wydajności oraz większej dokładności i jakości. Ludzie są organizmami, które potrzebują odpoczynku fizycznego, mają określone zdolności psychofizyczne, ulegają emocjom w świecie prywatnym jak i zawodowym…

Wszystkich tych elementów pozbawione są roboty, które mogą 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu pracować wg założonych reguł i zasad RPA. Gdzie najszybciej możemy wykorzystać tego typu rozwiązania? W procesach w których wykonywane są czynności powtarzalne na dużą skalę. Dotyczy to zarówno firm produkcyjnych gdzie roboty można zobaczyć fizycznie na liniach produkcyjnych ale też firm usługowych gdzie roboty to nic innego jak specjalne moduły / schematy. Jak się je tworzy? Przy pomocy oprogramowania RPA – Robotic Process Automation, które pozwala na tworzenie zestawów czynności, imitujących ruchy człowieka (np.: kursorem myszki na ekranie komputera).

Skąd wziąć tego typu oprogramowanie RPA? Na rynku dostępnych jest co najmniej kilka narzędzi, które pozwolą naszym firmom osiągnąć wyższy poziom wydajności. Szkoda, że z reguły firmy oferujące technologie RPA mieszczą się poza granicami Polski. To w sumie też dużo mówi o tym, dlaczego nasze wynagrodzenia nie rosną tak szybko jak mogłyby rosnąć. Zmiana naszej gospodarki na bardziej innowacyjną to długotrwały proces, który powinien dziać się równolegle i oto powinni zadbać rządzący naszym krajem. Tymczasem firmy mogą korzystać z dostępnych już rozwiązań RPA, aby zwiększyć wydajność a tym samy móc podnosić pensje swoim pracownikom.

 

Kraje wymyślające rozwiązania np.: RPA rozwijają się szybciej

Oczywiście idealną sytuacją, która pozwoliłaby nam szybciej „doganiać” pensje takich krajów jak Niemcy, Holandia, Francja, Wielka Brytania byłaby sytuacja w której narzędzi RPA – Robotic Process Automation mamy kilka ale narzędzi, które powstały w Polsce i w oparciu o polską myśl technologiczną. Kraje, które kreują trendy i wymyślają nowe rozwiązania rozwijają się szybciej, a więc i wynagrodzenia ludzi tam mieszkających rosną szybciej. I do tego długofalowo powinniśmy dążyć. RPA jest jednak krokiem, który można wykonać już teraz i cieszyć się z efektów automatyzacji natychmiast, a zaoszczędzony czas ludzi przeznaczyć na badania i rozwój.

 

*Do kalkulacji przyjęto realną – po uwzględnieniu inflacji – dynamikę wzrostu wynagrodzeń, odnotowaną w poszczególnych krajach w latach 2014-2016 (ostatnie dostępne porównywalne dane). Obliczenia oparto na założeniu, że dla każdego państwa dynamika wynagrodzeń z ostatnich trzech lat, dla których dostępne są porównywalne dane (2014-2016), utrzyma się na tym poziomie w przyszłości.

 

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*