PHP: Hypertext Preprocessor – Język programowania

Czym jest PHP?

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) to skryptowy język programowania wykorzystywany przy tworzeniu aplikacji webowych (aplikacji internetowych). PHP jest językiem server-side (pracuje po stronie serwera) i jest rozprowadzany na darmowej licencji. Współpracuje ze wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi i serwerami HTTP, a także z większością systemów baz danych np MySQL lub PostgreSQL.

PHP jest bardzo często używany z takimi technologiami jak HTML, CSS, JavaScript.

Początki języka PHP sięgają lat 1994, kiedy to Rasmus Leford napisał zestaw skryptów Perla. Skrypty te zostały opracowane na potrzeby witryny internetowej Rasmusa. PHP jest wykorzystywany w wielu popularnych oprogramowaniach open source, między innymi w WordPress i PrestaShop.

 

Najpopularniejsze frameworki do PHP

 • Laravel
 • Code Igniter
 • Symfony
 • Zend
 • Yii 2
 • CakePHP
 • Fuel PHP
 • FatFree
 • Aura

Jak wygląda kod źródłowy PHP?

Wyświetlenie napisu:

<?php 

echo 'Hello World'; 

?>

Efektem wywołania powyższego skryptu będzie wyświetlenie się na białym ekranie napisu ,,Hello World”.

Definiowanie zmiennej:

<?php

$zmiennaDomena = 'hightechblog.pl';
echo 'Witaj na domenie ' . $zmiennaDomena;

?>

Efektem wywołania powyższego skryptu będzie wyświetlenie się na białym ekranie napisu ,,Witaj na domenie hightechblog.pl”.

  Leave Your Comment

  Your email address will not be published.*