Rozszerzony eNPS – employee Net Promoter Score

W jakim celu powstała aplikacja rozszerzony eNPS?

Aplikacja eNPS to Innowacyjne rozwiązanie informatyczne, monitorujące w sposób rozszerzony zadowolenie pracowników i umożliwiające wdrażanie „trafionych” planów naprawczych.

Aplikacja eNPS została stworzona z myślą o poprawie satysfakcji pracowników przy wykorzystaniu metodyki NPS (Net Promoter Score – Promotorzy, Neutralsi, Detraktorzy). Poszczególne zespoły pracują w inny sposób, różnią się sposobem komunikacji, delegowania zadań, mini kulturą organizacyjną. Identyfikując obszary, które w danym zespole wymagają poprawy managerowie zespołów mogą dokonać ich usprawnienia. A to właśnie szybka informacja o tym co należy poprawić jest najważniejsza w dzisiejszym świecie pełnym fałszywych sygnałów informacyjnych.

Aplikacja eNPS składa się z 3 części:
– ogólnej – wynik NPS w podziale na Promotorów, Neutralsów i Detraktorów
– emocjonalnej  oraz racjonalnej w której oceny dokonuje się w 8 obszarach: Mój zespół, Moje zadania, Mój szef, Mój rozwój, Procesy i procedury, Wynagrodzenie, Benefity, Work life balance.

Co innowacyjnego jest w eNPS?

Satysfakcja pracownika jest procesem, który w zależności od różnych czynników zawodowych / prywatnych ulega zmianie. Aplikacja eNPS pozwala na ciągły monitoring tego procesu dzięki czemu manager danego zespołu może na bieżąco reagować na spadki satysfakcji i podejmować właściwe działania naprawcze. Wszystko dzieje się bardzo szybko oraz on-line w oparciu o zasadę “tu i teraz”.

Jaki problem rozwiązuje system eNPS?

Aplikacja eNPS rozwiązuje problem związany ze spadkiem satysfakcji pracownika w czasie w trakcie jego zawodowej przygody z daną firmą i brakiem reakcji pracodawcy na wysyłane przez pracownika sygnały. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest pogłębiające się niezadowolenie pracownika mogące prowadzić do jego odejścia.

Jakie korzyści zapewnia aplikacja eNPS ?

– zwiększenie zadowolenia pracowników przekładające się na ich większe zaangażowanie oraz mniejszą rotację / fluktuację
– łatwość w identyfikowaniu obszarów wymagających poprawy dla managerów zespołów
– możliwość weryfikacji skuteczności podejmowanych działań przez managerów zespołów / HR
– śledzenie trendów zadowolenia na poziomie zespołów / organizacji
– możliwość porównania wyników zespołowych z wynikami na poziomie pionu / całej firmy
– usprawnienie komunikacji pomiędzy biznesem a HR

Jak wygląda aplikacja eNPS?

Rozszerzony eNPS - Net Promoter Score


Do kogo kierowany jest eNPS?

Aplikacja eNPS jest kierowana do:
– managerów zespołów – czyli osób, które codziennie są w bieżących relacjach ze swoimi podwładnymi / pracownikami i mogą szybko reagować na przekazywane przez nich sygnały.
– przedstawicieli obszaru HR (dyrektorzy, managerowie, HRBP…) – osoby “opiekujące” się atmosferą panującą w całej firmie oraz poszczególnych pionach, departamentach, obszarach.

Jakie główne funkcjonalności posiada produkt eNPS?

Moduł ankietowy  – funkcjonalność umożliwiająca wypełnienie ankiety, której kształt został dostosowany do częstego i szybkiego wypełniania. Średni czas wypełnienia ankiety wynosi 5 min. Ankieta pozwala również na wpisywanie unikalnych komentarzy i zapewnia poufność zebranych danych.

Moduł raportowania wyników – funkcjonalność pozwalająca na otrzymanie wyników z zakończonego badania natychmiast po jego zakończeniu. Wyniki są dostępne automatycznie dla każdego managera zespołu oraz departamentu HR. Po zalogowaniu się do panelu raportowego manager może już kilka minut po zakończeniu badania dokonać przeglądu otrzymanych wyników a następnie szybko wrócić do pracowników z informacją zwrotną. Dodatkowo moduł raportowy pozwala na śledzenie trendów, co pozwala szybko stwierdzić czy podejmowane działania naprawcze są skuteczne i realnie poprawiają satysfakcję pracowników.

Jakich technologii używa produkt eNPS?

Aplikacja eNPS jest dostępna przez przeglądarkę internetową w modelu SaaS. Po stronie Klienta nie jest wymagana żadna infrastruktura.

Jakie są dostępne wersje językowe produktu eNPS?

Aplikacja jest dostępna w języku PL i w przypadku zapotrzebowania Klienta może zostać szybko przetłumaczona na inny język.

Czy dostępna jest wersja demo produktu eNPS?

Tak. Na życzenie Klienta jest udostępniana wersja demo.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*